1395/08/18 @ 10:12

قول بده یک عصر پاییزی

هوا که سرد شد،

یقه ی پالتویت را بالاتر ببری،

دستانت را محکم تر در جیب پالتویت فشار بدهی

و روی برگهایی که زیر پای عابران ناله میکنند قدم بزنی،

به یاد روزهای پاییزی سال هزار و سیصد و هشتاد و فلان !

وروزمره هایی که آرام آرام تبدیل به عشق شدند ...


1395/08/05 @ 00:19

امروز دلم برای شلوار ِ مخمل ِ کبریتی ِ قهوه ای ات تنگ شده بود!