1393/07/09 @ 01:36

الهی نامه


خدایا در این زمانه، که همه به نام و به اسم تو نان میخورند و نان میبُرند!
من برای هیچکس جز تو سر فرود نخواهم آورد..

1393/03/13 @ 00:39

الهی نامه 83

خدایا تا هارد کامپیوتر و رم گوشیم رو فرمت نکردم منو از این دنیا نبر و نیامرز..


1393/01/17 @ 02:06

الهی نامه 82


خدایا قربون عدلت بشم، اما برای بعضیا خیلی بهتر خدایی میکنی...


1393/01/02 @ 01:43

الهی نامه

خدایا به تو پناه می آورم از شر دلم ...
1392/06/12 @ 02:34

الهی نامه 80

خدایا هر آنچه که از خیر به ما عطا فرمودی، دوباره ازمون نگیر! 

دور از مردونگیه به مولا

1392/05/04 @ 23:50

الهی نامه79

خدایا هر خریتی رو تجربه کردم، به جز خرپولی. آن را هم عنایت بفرما!

1392/03/23 @ 13:20

الهی نامه


خدایا اینگونه نباشد که حجم شکرگذاری ما از نداشته هایمان، بیشتر از داشته هایمان باشد..

1392/02/05 @ 02:24

الهی نامه 78

خدایا تمام بساط جهنمت را جمع کن،

فقط عذاب ِ الیم را ، "تنهایی" مقدر کن!


یکی من و دیگری تو، خوب میدانیم چه بر سرشان خواهد آمد...

1392/02/01 @ 01:08

الهی نامه

خدایا شکرت، از این دنیا و متعلقاتش هیچی به ما نرسید، جز دو تا دست خالی و یه دل ِ پُر ...
1391/12/19 @ 22:43

الهی نامه 76

خدایا دیدن که همیشه به چشم نیست، همینکه میدونم تو منو میبینی ینی دارم میبینمت..

1391/12/13 @ 22:34

الهی نامه 75

خدایا وقتی دستم توی دستای تو باشه، دیگه مهم نیست که چقدر بهم پشت پا میزنن...

1391/11/10 @ 14:05

الهی نامه 73

خدایا تمام ظلم ها،خیانت ها و بدی هایی که بهم میشه جبران نمیکنم، اما فکر این آرومم میکنه که تو همه چیز رو میبینی...


1391/09/15 @ 00:10

الهی نامه 72

خدایا نمیدانم بعد از او،
باید به دعاهایی که میکنم شک کنم،یا به تو ..
آخر مگر میشود این همه دعا بی جواب بماند..؟

1391/07/19 @ 03:59

الهی نامه 71

خدایا مطمئنم وقتی داشتی بین آدمها غم و غصه رو تقسیم میکردی،به ما که رسید دکمه caps lock ت رو روشن کردی!


1391/07/17 @ 15:04

الهی نامه 70

خدایا در اینکه خر رو بخوبی شناختی و بهش شاخ ندادی شکی نیست،

ولی مع الاسف پولدارها رو نشناختی و بهشون پول دادی!

1391/06/12 @ 18:08

الهی نامه 69

خدایا ما که خودمون نخواستیم بیاییم این دنیا، لااقل اون دنیا رفتنمون باید به خواست خودمون باشه...

1391/05/22 @ 01:29

الغوث آنها را..


خدایا هیچ مادری رو با مرگ فرزندش امتحان نکن...امروز/تبریز

1391/05/20 @ 03:05

الهی نامه 67

خدایا این روزها 98 درصد شدیدالعقاب و قهار و جبار شدی، 1درصد رحمان و رحیم، اون یه درصدم مابقی..

1391/05/18 @ 22:48

هوالهو

خداوندا!

آن تنهایی‌‌ای که برای خود پسندیدی را برای من مپسند..

1391/04/29 @ 00:47

الهی نامه65

خدایا این آدما سی پی یو میسازن با سرعت فلان گیگا هرتز در ثانیه،فن روش میبندن این هووووا. بعد  تو که خدایی با این سرعت و حجم ِپردازش ِ مغز ما نباید یه فن تعبیه میکردی؟ داغ کردیم به مولا.


   1       2       3       4       5    >>