1390/12/10 @ 02:23

پیشونی نوشت 2

کاش رو پیشونی بعضیا  نوشته شده بود:

 

میاد دلبری میکنه،عاشق که شدی تنهات میذاره... 

 

تکلیف خودمون میدونستیم. 

1390/12/01 @ 22:58

پیشونی نوشت

کاش روی پیشونی بعضیا نوشته شده بود: 

 

 تخصصِ بلابدیل در تر زدنِ اعصابِ مخاطب،در عرض تنها 30 ثانیه! 

 

 

تکلیف خودمونو میدونستیم.