1391/11/26 @ 02:26

دخترا دو دسته اند:

دسته اول اونا که نیاز دارن بهشون محبت و توجه بشه،

دسته دوم اونا که اصلا انگاری برای این آفریده شدن که به یکی محبت و توجه کنن!


واسه همینم هست همه ی دخترا یا همیشه عاشقند یا همیشه شکست عشقی خورده اند...
1391/04/20 @ 01:40

آدمها دو دسته اند:


1.  آدمهایی که حوصله ما رو سر میبرن

2. آدمهایی که ما حوصله اونا رو سر میبریم...

1390/10/08 @ 15:58

جنس منقرض شده!

 

مردها دو دسته اند:  

یا مُردن 

یا نامردن 

1390/07/29 @ 00:29

تقسیم بندی4

آدمها دو دوسته اند: 

یا مردن ، 

یا نامرد .  

 

 .

پ.ن: البته اگه بشه اسم دسته ی دوم رو آدم گذاشت!

1389/11/21 @ 01:57

تقسیم بندی 3

آدمها از نظر یک گودری دو دسته اند:  

یا گودر میخوانند 

یا گودر نمیخوانند. 

 

تا این حد! 

1389/10/02 @ 23:50

تقسیم بندی 2

آدمها دو دسته اند: 

  1. یا میروند بالا 
  2. یا پله اند .

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss   

1389/09/27 @ 00:13

تقسیم بندی1

آدمها دو دسته اند : 

  1. یا آدمند.
  2. یا فکر میکنند که آدمند. 


خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss