1391/05/25 @ 02:06

ایمان آورندگان 8

ای کسانی که ایمان آورده اید، یه کاش آش رشته هم بیارید دور همی بخوریم...پ.ن:مهمانی های افطار چندصد هزارتومانی، وسفره های ِ خالی ِ چهار خیابان بالاتر...1390/11/20 @ 01:51

ایمان آوردنگان7

ای کسانی که ایمان آورده اید، 

جدن براتون متاسفم با این ایمانی که آوردید! 

 

والا با این نوناتون.

1390/11/10 @ 12:38

ایمان آورندگان6

ای کسانی که ایمان آورده اید،
ایمانی که آوردید تاریخ گذشته بود،مرجوعی شد. 

1390/01/31 @ 01:14

ایمان آورندگان 5

ای کسانی که ایمان آورده اید آگاه باشید برای هر click ی که میکنید از شما سوال خواهد شد!  

ایضاً like ی که میزنید،share ی که میکنید...اصن یه وضعی. 

  

اشتراک در فید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست  

1390/01/22 @ 00:03

ایمان آورندگان 4

ای کسانی که ایمان آورده اید عاجزانه تقاضا میکنم از "خداحافظ گری کوپر"،"حسین پناهی"،"دکتر شریعتی"، "جدایی نادر از سیمین" و "کشتی نوح"...بکشید بیرون.     

 .

به قرعان چیزای دیگه ای هم هست که گیر بدید بهشون. دهن گودر رو صاف کردید بابا.  

.

 اشتراک در فید خرپ خرپ های مغز یه چپ دست  

1389/10/02 @ 23:58

ایمان آورندگان 3

ای کسانی که ایمان آورده اید، 

شما به وسط لنگ ننه تون خندیدید که ایمان آورده اید.  

(والااا،با این ایمان آوردنتون.) 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss   

1389/10/02 @ 23:54

ایمان آورندگان 2

ای کسانی که ایمان آورده اید، 

شما غلط کردید همینجوری بیخود ایمان آورده اید! 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss   

1389/10/02 @ 23:44

ایمان آورندگان ۱

ای کسانی که ایمان آورده اید ،

شما فقط خیال میکنید که ایمان آورده اید.. 

 

خرپ خرپ های مغز یه چپ دست را از اینجا دنبال کنید  

 http://draft77.blogsky.com/rss