1396/10/13 @ 07:13

قول بده یک عصر پاییزی
هوا که سرد شد،
یقه ی پالتویت را بالاتر ببری
دستانت رو محکم تر در جیبت فشار بدهی
و روی برگهایی که زیر پای عابران ناله میکنند قدم بزنی،
به یاد ِ
 روزهای پاییزی سال هزارو سیصد و فلان!
وروزمره هایی که آرام آرام تبدیل به عشق شدند..

1395/08/05 @ 00:19

امروز دلم برای شلوار ِ مخمل ِ کبریتی ِ قهوه ای ات تنگ شده بود!

1395/04/28 @ 09:58


عشق یعنی قربان صدقه ی عکست بروم،

روزی 3 وعده، هر وعده 2 بار ..


1393/05/04 @ 07:18


بمیرم،

گریه میکنی؟


1393/05/04 @ 07:16

عدالت نیست!

میان این همه خواب، تو را ببینم..


1393/03/05 @ 16:09


تنها به دنیا اومدم
یه روزم تنها از این دنیا میرم،
منو از تنهایی نترسون...1393/03/01 @ 03:12


یاد بهاری که عاشقت شدم بخیر ...1393/01/30 @ 16:59

ﻣﻦ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺁﺩﻡ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﻡ !

ﺯﻧﺪﮔﯽ من ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮﺷﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ،
ﻣﺜﻞ ِ ﺧﻨﺪﺍﻧﺪﻥ ِ ﺗﻮ ...1393/01/29 @ 21:37

چه حال بدی دارم امروز،

و این یعنی تو اخم کرده ای...


درست مثل درختی که شاخه هایش آشوب میشوند در باد

وقتی ابرها دلگیرند..

1392/12/02 @ 13:56


برف ها هم همه آب شدند،

مثل دل من برای تو ...


1392/11/12 @ 01:45


برو،

من خوب وداع کردن را، خوب بلدم...


1392/11/09 @ 02:44

تنهایی شاخه درختی است پشت پنجره اتاقم
گاهی لباس برگ میپوشد
گاهی لباس برف
اما همیشه هست...


1392/11/09 @ 02:27


"به خدا سپردمت"

نه که خدا حافظت باشد، نه!

به عدالت خدا میسپارمت..


1392/08/17 @ 02:09

یاد تو را به قلم میسپارم،

همه ی حرف ها شعر میشوند...


1392/08/14 @ 15:21

خدا نه،

خاطرات تو از رگ گردن به من نزدیکترند...


1392/08/12 @ 12:21


این قوانین کهنه ی فیزیک رو دور بریز،
شب، زمانیست که حتی خورشید هم باشد!
اما تو نباشی...
1392/08/04 @ 04:03

من هیچوقت آدم آرزوهای بزرگ نبوده ام!
زندگی من همین خوشی های کوچک است،

مثل خنداندن تو...


1392/06/09 @ 16:06


هیچ کس اون نمیشه

حتی خودش!

وقتی بعد سالها برگرده..1392/06/09 @ 16:01


میبینی این دنیا چقدر بازی سرمان در آورد؟

بجای انگشتان تو، سیگار لای انگشت هایم گذاشت...


1392/05/31 @ 16:01

"رفت و نیامد"

این رفت و آمد ها به چه کار می آید؟
وقتی تو رفتی

و نیامدی...


   1       2       3       4       5       ...       9    >>