+
هر آدمی در زندگی اش لااقل یک بار هم که شده یک چیزی در زندگی اش بوده، که نه توانسته به دست بیاورد و نه توانسته از خیرش بگذرد!


چهارشنبه 8 مهر 1394

عنوان آخرین یادداشتها