+
یکی از روزهای چهل سالگیت در میان گیر و دار زندگی ملال آورت لابه لای آلبوم عکس هایت عکس دختری مو مشکی را پیدا میکنی زندگی برای چند لحظه متوقف میشود و قبض های برق و آب برایت بی اهمیت تازه میفهمی بیست سال پیش چه بی رحمانه او را در هیاهوی زندگی جا گذاشتی! یغما_گلرویی


شنبه 21 فروردین 1395

عنوان آخرین یادداشتها