+
قول بده یک عصر پاییزی هوا که سرد شد، یقه ی پالتویت را بالاتر ببری، دستانت را محکم تر در جیب پالتویت فشار بدهی و روی برگهایی که زیر پای عابران ناله میکنند قدم بزنی، به یاد روزهای پاییزی سال هزار و سیصد و هشتاد و فلان ! وروزمره هایی که آرام آرام تبدیل به عشق شدند ...


سه‌شنبه 18 آبان 1395

عنوان آخرین یادداشتها