+
قول بده یک عصر پاییزی هوا که سرد شد، یقه ی پالتویت را بالاتر ببری دستانت رو محکم تر در جیبت فشار بدهی و روی برگهایی که زیر پای عابران ناله میکنند قدم بزنی، به یاد ِ روزهای پاییزی سال هزارو سیصد و فلان! وروزمره هایی که آرام آرام تبدیل به عشق شدند..


چهارشنبه 13 دی 1396

عنوان آخرین یادداشتها