1392/03/31 @ 02:20

بزرگترین بی عدالتی دنیا زمانی ست،
که هنوز عاشق کسی باشی
 که دیگر نیست...

1392/03/23 @ 13:20

الهی نامه


خدایا اینگونه نباشد که حجم شکرگذاری ما از نداشته هایمان، بیشتر از داشته هایمان باشد..

1392/03/23 @ 13:19

دلم برای اس ام اس های ساعت 2 نیمه شب تنگ است، برای "عزیزم بیداری؟"

برای کورمال کور مال دست کشیدن روی میز در پی ِ نور ِ گوشی..
برای تو

برای حال و هوای 19 سالگی ...

1392/03/23 @ 13:18

حالا به جایی رسیده ام
-و شاید رسیده ایم-
که برای بخاطر آوردن چهره ات،باید ابروهایم را در هم بکشم،چشمانم را ریز کنم،
و باز تو محو باشی...
.
.
باورت میشود؟

1392/03/01 @ 23:59

فکر کردم که من چه یادی دارم ، چرا یادم به وسعت همه ی تاریخ است ؟ و چرا آدم ها در یاد من زندگی می کنند و من در یاد هیچکس نیستم ؟


-سال بلوا / عباس معروفی-

1392/02/31 @ 01:00

جدایی نادر از سیمین

من زندگی مو باختم حاج آقا !

منو از حبس می ترسونی ؟
برو از خدا بترس...

1392/02/23 @ 01:48

توت فرنگی های وحشی

زندگی تو این دنیا وحشتناکه، و وحشتناک تر از اون اینه که کسی رو به وجود بیاریم و فکر کنیم که اون خوشبخت تر از ما میشه..
1392/02/21 @ 03:17


کاش بابا داشتم، بعضی وقتها آدم نیاز داره به یکی تکیه کنه،
حتی تو 28 سالگی...1392/02/21 @ 03:15

عشق نیمه کاره،رابطه ای که تکلیفش معلوم نیست...مثه سیگار نصفه میمونه،دلت نمیاد بندازیش دور اما میدونی تا آخرشم بکشی اتفاق خاصی نمیفته...

1392/02/15 @ 23:31

چگونه از تو بنویسم؟

لبخندهایت از نوشته های من زیباترند،

حتی وقتی در بستر بیماری باشی...

1392/02/14 @ 23:55

فکر میکردم خیلی از این حرفها قوی تر باشم،

اما حرفها از من قوی تر بودند...


1392/02/13 @ 03:55

خودش میدانست که نفس بود..


نفسم بود،

و حالا شب جمعه اش را در آغوش دیگری،نفس نفس میزند...


1392/02/08 @ 23:03

گاهی مرا بی محابا ببوس..!

بوسه ی بی هوا چیز دیگری ست...


1392/02/08 @ 23:00

مرا جعبه پیچ کنید،

رویش بنویسید: "شکستنی، لطفا در آغوش گرم نگهداری شود"

1392/02/08 @ 22:59

من به پای تو پیر شدم،

تو در کنار او ..!

1392/02/08 @ 22:56

پیدا کردن کسی که عاشق او بشوی زیاد سخت نیست،

پیدا کردن کسی که بتوانی بعد از عاشقی،او را فراموش کنی سخت است!

1392/02/08 @ 22:18

بی محابا ببوس مرا، گاهی ...

بوسیدن زن مقابل چشم همه

نه بی غیرتی ست و نه خجالت آور،

فقط ستایش زیبایی ست...1392/02/05 @ 02:24

الهی نامه 78

خدایا تمام بساط جهنمت را جمع کن،

فقط عذاب ِ الیم را ، "تنهایی" مقدر کن!


یکی من و دیگری تو، خوب میدانیم چه بر سرشان خواهد آمد...

1392/02/02 @ 23:42

خائن (Traitor)

اگه یه مرد توی زندگی هیچ چیزی نداشته باشه که بخاطرش بمیره، همون بهتر که بره بمیره!


1392/02/01 @ 01:08

الهی نامه

خدایا شکرت، از این دنیا و متعلقاتش هیچی به ما نرسید، جز دو تا دست خالی و یه دل ِ پُر ...
<<    1       ...       3       4       5       6       7       ...       32    >>